Controlling in Crisistijd 

Ontvang in deze 6-delige online leergang actuele kennis en tools en word een betere controller. 
Meld je vandaag nog aan. 

Je gegevens

Deelname aan deze online leergang kost € 595 excl. btw (€ 719,95 incl. btw). Na aanmelding wordt het betaalproces automatisch gestart.

Datum en tijd

maandag
5
juli
11.00 CEST
AANMELDING BEVESTIGEN

Controlling in Crisistijd

De training
De impact van corona op organisaties is gigantisch en het maakt de rol van de financial nóg belangrijker. Hoe maak je fundamentele stuurinformatie zo vroeg mogelijk beschikbaar? Hoe zorg je dat die gegevens vervolgens in alle lagen ontvangen en begrepen worden? En hoe zet je de urgentie neer zodat er daar waar nodig direct actie wordt ondernomen? 
 
Controllers die nu de lead nemen zullen een pro actievere rol krijgen.
“Never waste a good crisis” is een gevleugelde uitspraak en ook nu niet minder waar. Veel organisaties worden gedwongen zichzelf opnieuw uit te vinden. Dé kans voor de controller om zijn rol centraler en breder neer te zetten dan finance alleen.

Controlling in Crisistijd
De online Controlling in Crisistijd is een 6-delige Webinar-reeks en specifiek opgezet voor Financial Professionals. De reeks bestaat uit zes webinars van elk ca. 1 uur. 
 • 1. De Ontwikkeling van Management Accounting
 • 2. Strategic Financial Analysis: Sustainable Growth
 • 3. Financiële Analyse voor Gevorderden
 • 4. Financial Resilience
 • 5. Fundamentele kosten- en investeringsanalyse van IT-projecten
 • 6. Cultuur versus Control

1. De Ontwikkeling van Management Accounting 
Finance als Business Partner is al jaren de stip aan de horizon. Maar wat wordt er anno 2021 van een financial gevraagd? Het is niet meer voldoende om alleen maar registratief bezig te zijn. Of enkel verklaringen te zoeken van zaken die minder goed zijn gegaan of juist veel beter zijn gegaan dan verwacht. Een Business Partner snapt de strategische consequenties van een effectief businessmodel en vertaalt de waardepropositie naar Key Performance Indicatoren (KPI’s). Zo word je daadwerkelijk een relevante sparringpartner van de beslissers binnen je organisatie. 
 
Onderwerpen: 
 • Wat zijn de trends in het financiële vak? Van Big Data Analyse naar sturen met Soft Controls.  
 • Maak de stap van descriptive en diagnostic analytics naar predictive en prescriptive analytics.  
 • Het gebruik van Canvas Business Model als basis voor relevante KPI's 

Spreker: Hinrich Slobbe 
 
2. Strategic Financial Analysis: Sustainable Growth 
Groei wordt sinds decennia gezien als één van de kernzaken die bijdragen aan de continuïteit van organisaties. Ook het Nederlandse spreekwoord “stilstand is achteruitgang”, lijkt dit dogma te bevestigen. De twee grote vragen die de financial zich hierbij echter dient te stellen zijn: “Hoe moet deze groei worden gemeten?” én “Is deze groei van toegevoegde waarde voor de organisatie?”  
 
Kortom: is er sprake van Sustainable Growth? In tijden van crisis, wanneer de omzet onder druk staat, is deze vraag meer dan actueel. In deze sessie zal worden aangetoond dat een krimp in de omzet wel degelijk kan leiden tot groei van de organisatie.  
 
Onderwerpen: 
 • Krijg inzicht in de wijze waarop je de échte groei (Sustainable Growth) van de organisatie meet. 
 • Maak kennis met diverse groeivariabelen en hoe deze bijdragen aan de strategie. 
 • Ontdek alternatieve groeivariabelen zoals de SGR én valkuilen. 
 • Bouw een rapportage waarin de groei op adequate wijze wordt geplot. 
Spreker: Jean Gieskens 

3. Financiële Analyse voor Gevorderden 
Traditionele financiële analyse focust op relevante financiële kengetallen waarmee de gezondheid (of ongezondheid) van organisaties snel kan worden berekend. “Echte” analisten willen een stap dieper. Zij zoomen in op de oorzaken van het succes of falen van het bedrijf om de kengetallen in de balans, winst- en verliesrekening en cashflowoverzichten te kunnen voorspellen met de juiste maatregelen in de Supply Chain of bij Credit Management. Tevens kijken we in deze sessie door de bril van de financiers en wat zij belangrijk vinden aan jouw financiële status.  
 
Onderwerpen: 
 • Financiële Analyse vanuit diverse perspectieven: 
 1. Aandeelhouders
 2. Bankiers
 3. Personeel 
 4. Maatschappij 
 • Analyse vanuit werkkapitaal (Supply Chain, Credit Management) 
 • Cashflow Analyse: CAIAS Model 
Spreker: Hinrich Slobbe 
 
4. Financial Resilience 
In deze sessie wordt het verband tussen drie key-topics uit het financial management belicht: het beheer van het werkkapitaal, het werkzaam vermogen en het weerstandsvermogen. Ontdek hoe het management van werkkapitaal van toegevoegde waarde kan zijn voor het management van zowel het werkzaam- als het weerstandsvermogen. En … werk hiermee aan de financial resilience van jouw organisatie! 
 
Onderwerpen: 
 • Meet de financial resilience (weerstandsvermogen) van de organisatie. 
 • Manage het werkkapitaal én het werkzaam vermogen ten behoeve van de financial resilience. 
 • Bepaal de ideale positie van het financial cushion, gegeven de financiële strategie van de organisatie. 
Spreker: Jean Gieskens 
 
5. Fundamentele kosten- en investeringsanalyse van IT-projecten 
Als financial dien je in control te zijn over de kosten en baten van IT-projecten. Voorafgaand aan deze projecten wordt in de regel dan ook een financiële analyse op basis van de TCO- methode opgesteld. In deze sessie ontvang je een complete update over de zin en onzin van deze Total Cost of Ownership (TCO). Ontdek bovendien dat er verschillende varianten van de TCO bestaan; er is geen “one-size-fits-all-TCO”! Om een overall financiële analyse van een IT-project op te kunnen stellen is het bovendien noodzakelijk om naast de TCO- methode ook de variabelen uit de Information Economics én de ESG- methode te overwegen. 
 
Onderwerpen: 
 • Verschillende TCO’s voor verschillen IT-projecten: IT on premise of toch maar SaaS, Paas, HaaS, MaaS of BaaS? 
 • Bepaal de TCO van jouw IT-project. 
 • Information Economics (IE): een alternatief voor de TCO? 
 • Integratie van de ESG-variabelen in de fundamentele analyse van investeringsprojecten. 
Spreker: Jean Gieskens 
 
6. Cultuur versus Control 
“Als cultuur botst met strategie dan wint cultuur!” Peter Drucker zei dat cultuur elke morgen de strategie als ontbijt heeft. Dat betekent dat een controller pas echt kans op control heeft als rekening wordt gehouden met de cultuur van de organisatie. Vanuit die cultuuraspecten kun je pas gaan formuleren welke controls de organisatie maximaal beheersbaar houden. Vanuit de vier hefbomen van control ontdek je tijdens deze afsluitende bijeenkomst welke ken- en stuurgetallen bij jouw bedrijf noodzakelijk zijn voor effectieve planning en control.  
 
Onderwerpen: 
 • Verschillende culturen die leiden tot verschillen in Financieel Management 
 • Effecten van Cultuur op de Planning & Control Cyclus (Beyond Budgeting) 
 • De vier “Levers of Control “ van Simons en de effecten van Cultuur 
Spreker: Hinrich Slobbe 
Docenten - Jeans Gieskens en Hinrich Slobbe

Jeans Gieskens
Jean boeit zijn publiek van de eerste tot de laatste minuut door zijn bevlogen en enthousiaste presentaties. Jean Gieskens is sinds 1998 werkzaam als senior trainer en managementconsultant waarbij hij zich met name toelegt op de verbinding tussen financiële en bestuurlijke processen. Binnen het financieel management is hij gespecialiseerd in het credit-, cash- en treasury management. Jean Gieskens is als hoofddocent verbonden aan de Universiteit van Tilburg en de TIAS Business School. Daarnaast is hij gast- respectievelijk kerndocent aan diverse universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.

Hinrich Slobbe
Drs. Hinrich Slobbe is 25 jaar actief als trainer en adviseur op financieel gebied. In deze periode heeft hij financiële trainingen aan een keur van ondernemingen en instellingen gegeven. Hij heeft zich daarbij ontwikkeld als specialist op het gebied van financiële analyse en managementinformatie. Naast zijn werk voor vele bedrijven waaronder banken, verzekeraars, productie en handelsondernemingen doceert hij aan diverse hogescholen en universiteiten.

Duur
60 minuten

Deel dit webinar